Indreberg Gard
Heidersteikn
   

© Indreberg Gard

Home
Dyr
Redskap og utstyr
Bygninger
Kulturminner
Slekt
Heidersteikn
Avisutklipp

 

Eigarane har mottatt diverse heiderteikn for god drift av garden.

2004 - Petra og Otto Berg
Plakett frå Tine for "særs god mjølk og godt mjølkestell" samanhengande i 10 år.

1996 - Petra og Otto Berg
Plakett frå Tine for "særs god mjølk og godt mjølkestell".

1975 - Erling og Otto Berg
Diplom frå Norske Mjølkeprodusenters Landsforbubund for "særs god mjølk og godt mjølkestell".

1963 - Erling Berg
Diplom frå Møre Mjølkesentral for "særs god mjølk og godt mjølkestell".

1962 - Erling Berg
Diplom frå Møre og Romsdal Skogselskap for "kulturarbeid i skogen".

1958 - Laura Berg
Diplom frå Sunnmøre Meieri for "særs god mjølk og godt mjølkestell".

 

 

 

 

Home | Dyr | Redskap og utstyr | Bygninger | Kulturminner | Slekt | Heidersteikn | Avisutklipp

This site was last updated 28.12.2006