Indreberg Gard
Fóringsplan

© Indreberg Gard

Home
Produksjon
Fóringsplan
Gjødslingsplan
Dyrehelse
Avlsplanlegging

 

Basis i heile i fòringsplanen er gras og målet er å ha best mulig kvalitet på graset og siloen. Dette aukar fóreopptaket pr kyr av grovfôr og er med å redusere bruk av kraftfôr.

Vi har tradisjonelle siloar og siloen blir tatt opp ved hjelp av ein fylltømmer (siloopptakar). Sjølve opptakaren går i siloen, graset blir deretter ved hjelp av ei vifte blåst opp gjennom rør og plassert i ei skinnegåande fòringsvogn i fjøsen. Heile prosessen blir styrt frå ein bryter i fjøsen.

KRAFTFÓR
I tillegg til silo bruker vi kraftfôr og antall liter mjølk er grunnlaget for antall kg kraftfôr pr døgn.
Vi bruker FÓRMEL Elite som kraftfôr type

VITAMINER
Kyrne får i tillegg ekstra vitamintilskudd ein gong pr dag i den perioden dei står inne.

FÒRING
Fòring skjer ved hjelp av ei appetittfôrvogn med kraftfordel. Vogna går på skinner i taket over fôrbrettet og blir fylt opp med silo og kraftfôr to gonger pr dag.
Kraftfôrmengde er programmert inn på vogna pr kyr og fòring av kraftfôr skjer seks gongar pr døgn. I tillegg fórer vogna med silo og den første fôringa skjer kl 03:30.
Første fòring med kraftfôr skjer kl 05:00 og siste kl 21:30.

Appetittfôrvogna er med på å fordele fôringa utover nesten heile døgnet og dyra får heile tida tilgang til nytt fór.

Av dei to siloane bruker vi den eine frå hausten og fram til den er tom i starten/midten av februar og den andre frå dette tidspunktet og til vi slepp ut igjen dyra om våren.

FÒRING AV KALVAR
Nyfødde klaver får først råmjølk og deretter vanlig mjølk nokre dagar. Dei første måla får dei mjølk frå flaske og deretter frå ei spann med smokk.
Som nyfødt blir kalvane plassert i eigne kalvestekker som er berekna på småkalvar. Etter fem-seks dagar blir dei flytta over i ein stor fellesstekke saman med dei andre kalvane. Fòring med mjølk i denne stekken skjer via ein kalvefórings automat. Mengde mjølk blir fordelt i daglige rasjoner og det heile blir styrt ved hjelp av ei dataenheit og ved at kalvane har ei databrikke i øyre.

Alle kalvar får surmjølk i dei to til tre første månadane etter at dei er født. Dette er mjølk frå eigen produksjon som vi syrnar sjølv. Dette gir ei mjølk av god kvalitet og som kalvane liker godt.
I tillegg får dei litt kraftfôr (FÓRMEL Kalv), høy og etterkvart også silo.

Kalvane har også tilgong på friskt vatn frå spesielle drikkenipler.

LYS
Lyset i fjøsen blir styrt og tilpassa fòring og mjølking. Med unntak av to timer midt på dag står lyset på frå kl 03:30 til kl 22:30.

Årsaka til at vi bruker mykje lys i fjøsen er at det er med på å auke daglengda for dyra i den mørke årstida.

GRAS
SILO

Vi legg nesten alt graset i silo og garden har to siloer som begge er 8 meter høge og 6 meter i diameter. Hausting av graset skjer normalt i byrjinga /midten av juni og i byrjinga av august.

Vi nytter to trinns hausting. Graset blir slått med skiveslåmaskin, tørka litt på bakken og deretter køyrer vi det inn med ei lessevogn på traktoren. Lasset blir tømt på eit matebord inne i løa og som deretter mater det inn i ei vifte som knuser graset og blåser det over i siloen. Denne vifta blir drevet av ein traktor. Ved hjelp av ein fylltømmer blir graset jamna i siloen.

Det er viktig for kvaliteten på den ferdige siloen at vi fyller opp siloen raskt og at siloen ikkje blir liggande open for lenge utan påfyll av gras. Vi har derfor stor fokus på å få graset raskt i hus når vi startar arbeidet med slåtten. Normalt bruker vi litt over ei veke på den første slåtten og ei veke på hoslåtten.

Til press på siloen bruker vi vatn. Vi legg ein tilpassa presenning på siloen, legg isoporslanger rundt heile kanten og deretter fyller vi på med vatn slik at vi får god dekning og press over hele siloen.

Vi treng to til tre personar i arbeid under slåtten. Ein person som køyrer traktor med lessevogn, ein person i løa for å passe maskineriet der og i enkelte deler av dagen, ein person til å slå nytt gras.

ENSILERINGSMIDDEL
Vi har i fleire år brukt biologisk ensileringsmiddel i siloen og det har gitt gode resultat og høg silokvalitet.

SILOBALGER
Vi lager kun nokre få silobalger pr år. Disse lagrast og brukast som reserve viss vi får problem med siloopptakaren og i tillegg bruker vi nokre balger tidlig på hausen før vi opnar siloen.

HØY
Vi tørker litt gras til høy når vêrtilhøva tillet det og det skjer ved at vi tørker det på marka. Dette dreier seg om små mengde og vi snur derfor graset for hand ved hjelp av ei rive for å få det tørt.
Høyet bruker vi til dei minste kalvane og til ekstrafôr til f.eks kyr som er sjuk.

 

Home | Produksjon | Fóringsplan | Gjødslingsplan | Dyrehelse | Avlsplanlegging

This site was last updated 23.06.2007