Indreberg Gard
Produksjon

© Indreberg Gard

 Home
Produksjon
Fóringsplan
Gjødslingsplan
Dyrehelse
Avlsplanlegging

 

MJØLKEMENGDE PR KYR PR DØGN

For 2005 hadde vi ein gjennomsnittleg produksjon pr årskyr (18,3 årskyr) på 8730 liter mjølk. Dette er svært bra og ligg ca 2300 liter over landsgjennomsnittet.

Vi veg eller måler antall liter mjølk pr kyr ein gong pr månad (veging er uttrykket som blir brukt på denne aktiviteten) . Det gjer vi ved å måle antall liter mjølk ved mjølking om kvelden og deretter tilsvarande morgonen etter. Disse to resultata blir deretter lagt saman til en sum mjølk pr kyr pr døgn.
Kg kraftfôr kvar kyr skal ha blir justert etter resultatet av denne veginga.

Beste kyr
I 2003 var "EMMA" den kua med størst produksjon. På det meste produserte ho heile 56 liter mjølk pr døgn og det gav ein årsproduksjon på 10.700 liter mjølk.
"EMMA" har elles ein imponerande statistikk bak seg. Ho fekk nå i desember 2003 sin femte kalv (dessverre kun ein kukalv), ho har kalva på omlag same tidspunkt kvart år, ho har mjølka godt kvart år og vi har ikkje hatt dyrlege til ho ein einaste gong.

I 2004 har produksjonen til "EMMA" vore endå høgare - 11.800 liter mjølk.
Pga at ho ikkje tok kalv i 2004 så måtte vi dessverre ta kua ut av produksjon i slutten av året..


 

Home | Produksjon | Fóringsplan | Gjødslingsplan | Dyrehelse | Avlsplanlegging

This site was last updated 23.06.2007